ISAM leveranser

ISAM leveranser

Industrielt samarbeid (ISAM) utvikler og gir råd til norsk og internasjonal forsvarsindustri med utgangspunkt i Forsvarsdepartementets regelverk for gjenkjøp.

 • Gjenkjøp. Vi vurderer leverandører med gjenkjøpsforpliktelser til Norge (Obligorer), i våre arbeider med å utvikle norsk industri.
 • ISAM er avtalepartner med en rekke bedrifter, som er, eller satser på å bli leverandør til forsvaret – nasjonalt og internasjonalt. Samtlige av bedriftene henvender seg både til det sivile og forsvarsmarkedet.
 • Forretningsutvikling. ISAM har ulike roller og oppdrag i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Tjenesteområder:
  • Verdikjedeutvikling og implementering. Produksjon, logistikk, vedlh. m.m.
  • Sertifiseringsprosesser for AS 9100 serien og AQAP, – kvalitetskrav innenfor luftfart, forsvar og NATO. Standardene er basert på ISO 9001.
  • Strategiarbeid, – styringsområder, – prosess og metode.
  • Ledelse / Styrings System (risiko og kundeorientert ledelse og styring).
  • Lederutvikling, team- og personlig rådgivning.
  • Rekruttering og utvelgelse av ulike personellkategorier.

ISAM har knyttet til seg ressurser med dyp kompetanse innenfor nevnte fagfelt.