Om

Vi iverksetter eller videreutvikler strategisk samarbeid mellom industrien og Forsvaret. Vi leverer våre tjenester til både etablerte og nye leverandører innen forsvarsindustrien. Vi har et ekstra fokus på de utestående forpliktelsene utenlandsk forsvarsindustri har overfor Det Norske Forsvarsdepartementet. Vi opplever å realisere industrielle muligheter for våre kunder, som de ellers ikke er i stand til å nå.

Vi har unik erfaring og kompetanse fra Forsvaret og Industrien siden – 60 årene.
I dag deltar vi i banebrytende teknologiutvikling innen flere fagområder.

Noen interessenter innen Forsvarsindustrien: