Virkemiddelapparatet

Finansielle virkemiddel, som er etablert for industriutvikling er ikke spesialtilpasset forsvarsindustrien, men er likevel ment å støtte denne like mye som andre industrisektorer.

Gjenkjøpsordningen er et viktig virkemiddelet i forbindelse med næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. Gjenkjøp praktiseres av FD (innstiller og eier) og gjennomføres av FME (materiell enheten) i samarbeid/ leveranseprosjekt med utenlandsk leverandør. Forsvarets enhet / Bruker av leveransen er en naturlig del av prosjektet, hvor også FFI er en ønsket deltaker. Gjenkjøp praktiseres av ca 120 land innen og utenfor NATO.

Målsetninger for gjenkjøp

 • Bidra til kvalitetsmessige og prisriktige løsninger for Forsvaret på lang sikt.
 • Sikre videreutvikling av en konkurransedyktig norsk industri innenfor spesielle teknologiske kompetanseområder.
 • Skape langsiktige relasjoner mellom norsk og utenlandsk industri.
 • Etablere langsiktige myndighetssamarbeid.
 • Fremme teknologisamarbeid framfor teknologioverføring.
 • Oppnå samarbeidsprosjekter som er fordelaktige for alle parter.

Muligheter for norsk industri

 • Markedsadgang til ellers lukkede markeder.
 • Teknologisamarbeid med store internasjonale aktører.
 • Markedsassistanse på internasjonale markeder.
 • Kapitalinnsprøyting for lovende forsvarsprodukter.
 • Alliansedannelse med strategiske samarbeidspartnere.
 • Tilgang til utenlandsk teknologi for videreutvikling og/eller produksjon i Norge.
 • Utnytte Forsvarets kompetanse som bruker av materiell i den videre utviklingen av konkurransedyktige og kosteffektive forsvarsprodukter og tjenester til Forsvaret.

Muligheter for Forsvaret

 • Sikre nasjonal nøkkelkompetanse innen prioriterte områder.
 • Sikre nasjonal tilgang til kritiske tjenester i en beredskapssituasjon.
 • Unngå fordyrende løsninger i et levetidsperspektiv.
 • Være en kompetent kjøper i samarbeid med norsk industri.
 • Utnytte norsk industris kompetanse ved utvikling og valg av fremtidig teknologiske og konseptuelle løsninger fra tidlig konseptfase til avhending.